Burak Arzova

Ekonomi Yorumcusu, Profesör @ BloombergHt